Things get done only if the data we gather can inform and inspire those in a position to make a difference.

– Mike Schmoker, former school administrator and football coach.

I dagens företagande behöver beslut fattas i allt högre tempo, och ofta finns inte möjlighet att alltid ställa frågan till chef. Därför behöver underlaget för att fatta beslut finnas tillgängligt och lättåtkomligt för varje enskild individ i organisationen. Vi måste, som Mike Schmoker säger, ge informationen till de som kan göra skillnad med den. När vi gör det kommer vi att se hur organisationen utvecklas och nya sätt att arbeta skapas.

Frågan är hur kan vi uppnå detta? Och vad är relevant information? Dessa frågor är komplexa och inte alltid enkla att svara på. Därför behöver vi skaffa oss underlag för att kunna bilda oss en uppfattning om vad är relevant och vad som inte är det. Precis detta måste ett modernt beslutsstöd kunna erbjuda. Analysmöjligheter och stöd för att kunna selektera data är också centrala delar för att kunna fatta rätt beslut i rätt tid. För med rätt information på rätt plats, i rätt tid kan vi minska kostnader, öka effektiviteten och höja lönsamheten.
Därför har vi skapat det moderna beslutsstödet för er.

Välkommen till framtiden, välkommen till PowerPage!