The goal is to turn data into information, and information into insight.

–Carly Fiorina, former executive, president, and chair of Hewlett-Packard Co.

Kontroll över verksamheten är centralt för ett lyckat och långsiktigt företagande. Dock är det en av de absolut svåraste uppgifterna företag ställs inför. Alla företag, från små enmansbolag till stora internationella organisationer ställs inför dessa utmaningar. Frågan är vad man menar med kontroll? För vissa innebär det att dagligen följa de ekonomiska transaktioner som genomförs, och föra andra kan det betyda att ha kontroll över produktionen. För en tredje kan det innebära att både ha koll på transaktioner men även på produktionen. Dock är detta ofta tidskrävande och innebär mycket arbete, något som man ofta inte tar sig tid till.

Med PowerPage behöver du inte längre lägga en massa tid på att skapa dig kontroll. All data du behöver finns framför dig, och med några enkla klick kan du enkelt få kontroll över de aspekter du själv prioriterar. Oavsett vilka system data finns i så visas den enkelt och överskådligt på ett ställe. Välj sedan att dela den med de personer i din organisation som har nytta av att veta, och se hur verksamheten effektiviseras i realtid!

Kontroll med hjälp av Business Intelligence ger dig tid till annat!