”När maskiner, material och produkter kan prata med varandra, öppnas nya lösningar och sätt att dra nytta av information…
…en mycket viktig pusselbit för att göra Industry 4.0 till verklighet är att produktionsleden ska samtala med varandra…
…informationen måste kunna delas mellan olika leverantörer i kedjan och nivåer i företaget.”

–Phillip Ramin, German Innovation Centre for Industry 4.0

Det Phillip Ramin beskriver är det faktum att för att industrin ska kunna ta nästa steg i utvecklingen måste varje enskild detalj innehålla data som möjliggör att processen för tillverkning kan fortsätta utan centralstyrning i alla steg.  Med andra ord, tillverkningen behöver bli mer effektiv och innehålla färre steg av omställning och omprogrammering. Detta är ambitionen och ett flertal tillverkare av maskiner och robotar jobbar hårt med att göra detta möjligt.

Det PowerPage kan erbjuda är ett system för uppföljning av detta samt ett sätt att kontrollera hur processerna ser ut. Detta får effekten att ni kan följa hela ledet från order till leverans och uppföljning hos kund. Ni kan hitta flaskhalsar, se hur processer ser ut, mäta maskindata, materialkostnader, tidsåtgång och alla parametrar som är intressanta för er. Men varför är detta viktigt?

Om vi inte vet hur processen i detalj ser ut idag, hur ska vi då kunna rusta för framtiden och säkerställa att vi även fortsättningsvis kan leverera med bästa resultat till bästa pris? Om vi inte följer upp och mäter finns risken att en konkurrent som gör det börjar konkurrera om samma kund. Målet behöver således vara att skapa kontroll över alla aspekter av verksamheten för att på så vis kunna fatta beslut som leder den framåt, mot den nya industri 4.0 och vidare. Det finns ett stort antal parametrar som spelar roll hur en industri tar nästa steg, men för att kunna kliva framåt behöver man veta två saker. Var står vi idag, och vart ska vi? Dessa två frågor kan PowerPage hjälpa er att finna svaret på. Enkelt och med bara några klick.

Framtiden väntar inte, varför inte uppleva den redan idag?