Version 1, 2007. Säkerhetsincidenter i TeliaSonera

PowerPage-konceptet påbörjades vid utvecklingen av en QlikView-app (qvw-fil) rörande uppföljning av säkerhetsincidenter.

Uppdragsgivare var koncernsäkerhetsavdelningen och lösningen som togs fram var femspråkig – engelska, svenska, norska, danska och finska. Språkvalet byggdes för både användargränssnitt och indata. Möjligheten att ha även indata på flera språk baserades på att ärendehanteringssystemet Munkeby In Control lagrade ärendedata på flera språk.

Version 2, 2009. Integrerad uppföljning för bostadsbolag

PowerPage-konceptet specialiseras mot fastighetsverksamhet och integrerar flera olika moduler som kombineras utifrån kundens behov

  • Ekonomi
  • Fastighetsinnehav
  • Ärendehantering
  • Nöjd medarbetarindex, NMI
  • Nöjd kundindex, NKI
  • Energiförbrukning
  • Vattenåtgång
  • E-post

All analys sker i en och samma QlikView-fil.

Med hjälp av VBA (Visual Basic for Applications) som finns inbyggt i QlikView exporteras valda analyser som textfiler och konverteras sedan av Excel-makron till interaktiva Excel-filer. ”Interaktiva” innebär att de kan inneållla autofilter, pivottabeller och formler liksom flera blad i arbetsboken.

De mått som används är utifrån kundönskemål och exempelvis antal ärenden per fastighet

Version 3, 2014. Fristående modul för QlikView

PowerPage-konceptet generaliseras och varje QlikView-app håller nu endast data för ett visst ändamål såsom ärendehantering eller ekonomi.

Rapportdelen kompletteras med möjlighet att returnera data från Excel-rapporterna tillbaka till QlikView. Detta kan användas exempelvis i budget-/prognosprocesser där man vill kunna följa utfall och uppdatera prognoserna fortlöpande.

Egna mått kan konstrueras genom att fritt kombinera summeringar och antalsberäkningar mellan olika fält.

Version 4, 2018. Fristående modul även för Qlik Sense

QlikViews stallkamrat Qlik Sense väcker kunders intresse och utifrån kundönskemål utökas PowerPage-konceptet till även Qlik Sense.

Användargränssnittet för analys av data skiljer sig en del mellan QlikView och Qlik Sense och medför vissa anpassningar för att matcha det senare programmets möjligheter.

PowerPage-konceptets konfigurationsmatris förblir emellertid densamma.
Konfigurationen har vid det här laget utökats med ytterligare möjligheter att konstruera egna mått/KPI’er (key performance indicator).

PowerPage SIE4

SIE4 är en ”standard för import och export” av bokföringsdata. SIE4-formatet innehåller alla transaktioner under ett bokföringsår.

Med PowerPage SIE kan du analysera flera års bokföringsdata. Ändringar i kontoplanen gör att ett konto kan betyda olika saker över tid men när du går ned till detaljnivå (”drill down”) så ser du namnet på kontot och kan ändå få hjälp att fatta rätt beslut.